Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กิจกรรมเด่น

ประชุมคณะกรรมการตลาดGreen market แจ้ห่ม 2/12/2560 
13 มิถุนายน 2559 พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านสา 
หลักสูตรการเพาะเห็ดฟาง จำนวน 40 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 6 - 13 พฤษภาคม 2559
ณ บ้านแป้นโป่งชัย หมู่ 9 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
26มีนาคม2559 อบรมวิชาชีพหลักสูตรการทำเส้นขนมจีน 
4 มีนาคม 2559
โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 
4 มีนาคม 2559
โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 
19 กุมภาพันธ์ 2559 งานกีฬา กศน.แจ้ห่มเกมส์
18ธันวาคม 2558 ปลูกคิดปันสุขบ้านแป้นใต้
13 สิงหาคม 2558 เวทีวิจัยโครงการสกัดนักสูบหน้าใหม่
17 กรกฏาคม 2558 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนการทำเกษตรธรรมชาติ
13 พ.ค.2558 ประชุมร่วมกับ คณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน วิจัยสกัดนักสูบหน้าใหม่
29 เมษายน 2558
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
อบรมเกษตรธรรมชาติ 9-12 ธันวาคม 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการบูรณาการงานเหล้า บุหรี่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120