Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลปงดอน รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่มและกศน.ตำบลปงดอน 054271555 หรือ 0612683682
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านนปงดอน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ระบายสีภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า   
พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ 
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมโครงการและบรรยายพิเศษโครงการให้ความรู้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยศาล.ปชต. ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
วันที่ 5 ธันวาคม2561 ร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดึลยเดช วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม
 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะครูกศน.อำเภอแจ้ห่มได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดย รพ.สต.บ้านม่วง 

 
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดกิจกรรมกีฬา ณ สนามศูนย์เรียนรวมโรงเรียนแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน และทางกศน.ตำบลปงดอนได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีกิจกรรมมากมายสนใจร่วมกิจกรรมได้นะคะ 
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กศน.ตำบลปงดอนร่วมกับอำเภอแจ้ห่มจัดอำเภอยิ้มที่บ้านเลาสู หมู่8 ตำบลปงดอน 
กศน.ตำบลปงดอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการปั่นปัน ปัญญา อ่านสาน สัมพันธ์ครอบครัวและชุมชน วันที่ 18 มกราคม 2560 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเริมการรู้หนังสือ 
ติดตามเด็กทุนตามโครงการสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ประจำปี ๒๕๕๙
กศน.อำเภอแจ้ห่มมีกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่2/2558 วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศน.ตำบลปงดอน รับสมัครนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2558 สอบถามรายระเอียดที่ 054-271555 และ 0612683682
กศน.ตำบลปงดอน รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 สนติดต่อสอบถาม 054271555 หรือ 0806343852
กศน.ตำบลปงดอน จัดวิชาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่อารสื่อสาร หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลปงดอน วันที่ 4-13 สิงหาคม 2557 โดยมี นายฉัตรทอง เอื้อเก่ง เป็นวิทยากร
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120