Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงกาค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม วัดพระธาตุบ่อส้ม ตำบลบ้านสา จังหวัลำปาง ในวันที่ 20-21ธันวาคม 2560
  วันที่  25/12/2560
 
 


รายละเอียด
    
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงกาค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม วัดพระธาตุบ่อส้ม ตำบลบ้านสา จังหวัลำปาง ในวันที่ 20-21ธันวาคม 2560
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120