Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  กิจกรรมรักการอ่านตามโครงการบ้านหนังสือชุมชนบนพื้นที่สูง
  วันที่  7/02/2561
 
 


รายละเอียด
    
ครู ศศช.บ้านห้วยปง จัดกิจกรรมรักการอ่านโครงการบ้านหนังสือชุมชน (จัดเคลื่อนที่) ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขึ้น วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จัดกิจกรรม ณ บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่บ้านเลาสูนอกและวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านเลาสู หมู่บ้านเลาสูใน หมู่ ๘ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นให้กับคนบนพื้นที่สูง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเดือนนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ คน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120