Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  โครงการการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยจ้อยม่วนใจ๋
  วันที่  31/01/2562
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 23 มกราคม 2562
กศน.ตำบลเมืองมาย ดำเนินการจัดโครงการการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยจ้อยม่วนใจ๋ ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน จำนวน 28 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดไผ่ปงคีรี บ้านไผ่งาม หมู่4. ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120