Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลเมืองมาย ขอส่งความสุข ในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


วันที่ 28 ธันวาคม 2561
กศน.อำเภอแจ้ห่ม​ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณถาพผู้เรียน​ ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ได้จัดกระบวนการเรียนรู้แยกเป็น​ 5​ ฐาน​ 1)การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช
2)การเผาถ่านจากเศษไม้
3)การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
4)การปลูกพืชในขวดพลาสติกเหลือใช้(ไส้ตะเกียง)5) ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
ขอขอบคุณหน่วยงาน​ องค์กร​ที่ได้มีส่วนร่วมให้องค์ความรู้​กับ​กศน.​ (กระทรวงพลังงาน​ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง​ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ หน่วย​ สวทช.)​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้​ ศูนย์ฝึกอาชีพวงเดือนอาคมสุรทัณฑ์)​
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม ครั้งที่14 นักศึกษา กศน.ตำบลเมืองมาย   
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยการใช้กระบวนการ DIY 
โครงการการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยจ้อยม่วนใจ๋ 
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ห้องสมุดชาวตลาด "การเย็บกระทงใบตองปากกระจับ และ ส.ค.ส ปีใหม่  
กิจกกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 

 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice : จักสานเมืองมาย Wow!  
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ้งสมาชิกวุฒิสภา และอำนาจหน้าที่จองสภาวุฒิสภา (สว.)  
กิจกรรม ลด ละเลิก การใช้ถุงพลาสติก และโนโฟม ในสถานศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ "ลด ละเลิก การใช้ถุงพลาสติก และโนโฟม ในสถานศึกษา" 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสุดท้ายในภาคเรียน 2/2559 กีฬา กศน.แจ้ห่มเกมส์ วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มเริ่มตั้งขบวนที่หน้าเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เวลา 08.00 น.ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยน่ะค่ะ ปล.นักศึกษาที่เฟสและไลน์เงียบหายไปเพื่อนช่วยบอกต่อด้วยน่ะค่ะ
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลเมืองมายทุกท่าน กิจกรรมที่จะมีขึ้นในเดือน มีนาคม 2560 กิจกรรมที่ 1 การเข้าค่ายอาสายุวกาชาด ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และกิจกรรมที่ 2 การจัดการแข่งขันกีฬาสี กศน.เกมส์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นี้ค่ะ
ด่วน !!!!!!!!! ประกาศรับนักศึกษา จำนวนไม่จำกัด.....กศน.ตำบลเมืองมายรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ(ภาคปกติ,คนพิการและ ศศช.) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 16 พ.ย 2559 นี้ ท่านใดสนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่ ครูต้อม 086-9286221 / 062-3083945
ครูแอ็ป 098-747-3528
ครูวุฒิ 086-186-1346
ครูดร. 097-291-9419 หรือ กศน.อ.แจ้ห่ม 054-271555 ...
เอกสารการรับสมัคร....
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน. จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล จำนวน 2 ใบ. (หากมี)
4. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 2 ฉบับ (ห้ามขาด)
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตา) จำนวน 2 ใบ
กรอกเอกสารการสมัครได้ที่ กศน.ตำบลเมืองมาย หรือ ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่มได้เลยครับ
เชิญชวนนักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม
เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์กศน. ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ 13 มิ.ย 2559 เวลา 13.00-15.30 ในงานจะมีการสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวได้ และขอนัดหมายให้นักศึกษาตำบลเมืองมายทุกท่าน ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ ในช่วงเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. ทุกคนน่ะค่ะ (ขอบังคับน่ะจ๊ะเด็กๆ) งานนี้กศน. ตำบลทุกตำบลเปิดศูนย์การเรียนรู้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะ รายงานโดยภาพการ เปิดศูนย์ กศน. ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯประชาสัมพันธ์ภาพผ่าน เวบไซต์/แฟนเพจ กศน. แต่ละตำบลค่ะ
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120