Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลเมืองมาย ขอส่งความสุข ในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


วันที่ 28 ธันวาคม 2561
กศน.อำเภอแจ้ห่ม​ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณถาพผู้เรียน​ ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ได้จัดกระบวนการเรียนรู้แยกเป็น​ 5​ ฐาน​ 1)การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช
2)การเผาถ่านจากเศษไม้
3)การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
4)การปลูกพืชในขวดพลาสติกเหลือใช้(ไส้ตะเกียง)5) ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
ขอขอบคุณหน่วยงาน​ องค์กร​ที่ได้มีส่วนร่วมให้องค์ความรู้​กับ​กศน.​ (กระทรวงพลังงาน​ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง​ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ หน่วย​ สวทช.)​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้​ ศูนย์ฝึกอาชีพวงเดือนอาคมสุรทัณฑ์)​
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม ครั้งที่14 นักศึกษา กศน.ตำบลเมืองมาย   
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยการใช้กระบวนการ DIY 
โครงการการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยจ้อยม่วนใจ๋ 
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ห้องสมุดชาวตลาด "การเย็บกระทงใบตองปากกระจับ และ ส.ค.ส ปีใหม่  
กิจกกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 

 
ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มอาชีพตำบลเมืองมาย
ผู้จัดทำ นางสาวพัชรวลัย กาวี ครู กศน.ตำบลเมืองมาย
 
ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มอาชีพตำบลเมืองมาย
 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice : จักสานเมืองมาย Wow!  
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ้งสมาชิกวุฒิสภา และอำนาจหน้าที่จองสภาวุฒิสภา (สว.)  
กิจกรรม ลด ละเลิก การใช้ถุงพลาสติก และโนโฟม ในสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ "ลด ละเลิก การใช้ถุงพลาสติก และโนโฟม ในสถานศึกษา"
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสุดท้ายในภาคเรียน 2/2559 กีฬา กศน.แจ้ห่มเกมส์ วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มเริ่มตั้งขบวนที่หน้าเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เวลา 08.00 น.ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยน่ะค่ะ ปล.นักศึกษาที่เฟสและไลน์เงียบหายไปเพื่อนช่วยบอกต่อด้วยน่ะค่ะ
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลเมืองมายทุกท่าน กิจกรรมที่จะมีขึ้นในเดือน มีนาคม 2560 กิจกรรมที่ 1 การเข้าค่ายอาสายุวกาชาด ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และกิจกรรมที่ 2 การจัดการแข่งขันกีฬาสี กศน.เกมส์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นี้ค่ะ
ด่วน !!!!!!!!! ประกาศรับนักศึกษา จำนวนไม่จำกัด.....กศน.ตำบลเมืองมายรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ(ภาคปกติ,คนพิการและ ศศช.) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 16 พ.ย 2559 นี้ ท่านใดสนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่ ครูต้อม 086-9286221 / 062-3083945
ครูแอ็ป 098-747-3528
ครูวุฒิ 086-186-1346
ครูดร. 097-291-9419 หรือ กศน.อ.แจ้ห่ม 054-271555 ...
เอกสารการรับสมัคร....
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน. จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล จำนวน 2 ใบ. (หากมี)
4. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 2 ฉบับ (ห้ามขาด)
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตา) จำนวน 2 ใบ
กรอกเอกสารการสมัครได้ที่ กศน.ตำบลเมืองมาย หรือ ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่มได้เลยครับ
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120