Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยการใช้กระบวนการ DIY
  วันที่  31/01/2562
 
 


รายละเอียด
วันที่ 24 มกราคม 2562

กศน.ตำบลเมืองมาย ดำเนินการจัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยการใช้กระบวนการ DIY เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองมาใช้ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ และลดปริมาณขยะในชุมชนสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนน่ามอง โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 26 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านไผ่แพะ หมู่5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120