Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มอาชีพตำบลเมืองมาย
ผู้จัดทำ นางสาวพัชรวลัย กาวี ครู กศน.ตำบลเมืองมาย
 
ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มอาชีพตำบลเมืองมาย
 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice : จักสานเมืองมาย Wow!  
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ้งสมาชิกวุฒิสภา และอำนาจหน้าที่จองสภาวุฒิสภา (สว.)  
กิจกรรม ลด ละเลิก การใช้ถุงพลาสติก และโนโฟม ในสถานศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ "ลด ละเลิก การใช้ถุงพลาสติก และโนโฟม ในสถานศึกษา" 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสุดท้ายในภาคเรียน 2/2559 กีฬา กศน.แจ้ห่มเกมส์ วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มเริ่มตั้งขบวนที่หน้าเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เวลา 08.00 น.ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยน่ะค่ะ ปล.นักศึกษาที่เฟสและไลน์เงียบหายไปเพื่อนช่วยบอกต่อด้วยน่ะค่ะ
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลเมืองมายทุกท่าน กิจกรรมที่จะมีขึ้นในเดือน มีนาคม 2560 กิจกรรมที่ 1 การเข้าค่ายอาสายุวกาชาด ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และกิจกรรมที่ 2 การจัดการแข่งขันกีฬาสี กศน.เกมส์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นี้ค่ะ
ด่วน !!!!!!!!! ประกาศรับนักศึกษา จำนวนไม่จำกัด.....กศน.ตำบลเมืองมายรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ(ภาคปกติ,คนพิการและ ศศช.) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 16 พ.ย 2559 นี้ ท่านใดสนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่ ครูต้อม 086-9286221 / 062-3083945
ครูแอ็ป 098-747-3528
ครูวุฒิ 086-186-1346
ครูดร. 097-291-9419 หรือ กศน.อ.แจ้ห่ม 054-271555 ...
เอกสารการรับสมัคร....
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน. จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล จำนวน 2 ใบ. (หากมี)
4. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 2 ฉบับ (ห้ามขาด)
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตา) จำนวน 2 ใบ
กรอกเอกสารการสมัครได้ที่ กศน.ตำบลเมืองมาย หรือ ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่มได้เลยครับ
เชิญชวนนักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม
เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์กศน. ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ 13 มิ.ย 2559 เวลา 13.00-15.30 ในงานจะมีการสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวได้ และขอนัดหมายให้นักศึกษาตำบลเมืองมายทุกท่าน ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ ในช่วงเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. ทุกคนน่ะค่ะ (ขอบังคับน่ะจ๊ะเด็กๆ) งานนี้กศน. ตำบลทุกตำบลเปิดศูนย์การเรียนรู้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะ รายงานโดยภาพการ เปิดศูนย์ กศน. ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯประชาสัมพันธ์ภาพผ่าน เวบไซต์/แฟนเพจ กศน. แต่ละตำบลค่ะ
กศน.ตำบลเมืองมายรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย - 16 พ.ค 2559 นี้ ท่านใดสนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่ ครูต้อม 086-9286221/062-3083945 หรือ กศนงอ.แจ้ห่ม 054-271555
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคนักศึกษาสายสามัญ วิชาบังคับในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 และสอบวิชาเลือกในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ประกาศแจ้งนักศึกษากศน. ตำบลเมืองมายทุกท่านกศน. อำเภอแจ้ห่มจะจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม กับกศน.อ.แจ้ห่มในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นเวลา 1 วัน ณ วัดผาแดงหลวง เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.และเปิดการอบรมถึงเวลา 16.00 น.นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในครั้งนี้ให้แจ้งรายชื่อเพิ่มได้ค่ะ
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ ในวันที่ 24 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559 ทางอำเภอแจ้ห่มร่วมกับ กศน. อำเภอแจ้ห่มได้ร่วมจัดนิทรรศการงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพหนึ่งคนหนึ่งอาชีพขึ้นและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120