Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสุดท้ายในภาคเรียน 2/2559 กีฬา กศน.แจ้ห่มเกมส์ วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มเริ่มตั้งขบวนที่หน้าเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เวลา 08.00 น.ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยน่ะค่ะ ปล.นักศึกษาที่เฟสและไลน์เงียบหายไปเพื่อนช่วยบอกต่อด้วยน่ะค่ะ 
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลเมืองมายทุกท่าน กิจกรรมที่จะมีขึ้นในเดือน มีนาคม 2560 กิจกรรมที่ 1 การเข้าค่ายอาสายุวกาชาด ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และกิจกรรมที่ 2 การจัดการแข่งขันกีฬาสี กศน.เกมส์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นี้ค่ะ  
ด่วน !!!!!!!!! ประกาศรับนักศึกษา จำนวนไม่จำกัด.....กศน.ตำบลเมืองมายรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ(ภาคปกติ,คนพิการและ ศศช.) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 16 พ.ย 2559 นี้ ท่านใดสนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่ ครูต้อม 086-9286221 / 062-3083945
ครูแอ็ป 098-747-3528
ครูวุฒิ 086-186-1346
ครูดร. 097-291-9419 หรือ กศน.อ.แจ้ห่ม 054-271555 ...
เอกสารการรับสมัคร....
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน. จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล จำนวน 2 ใบ. (หากมี)
4. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 2 ฉบับ (ห้ามขาด)
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตา) จำนวน 2 ใบ
กรอกเอกสารการสมัครได้ที่ กศน.ตำบลเมืองมาย หรือ ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่มได้เลยครับ
 
เชิญชวนนักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม 
เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์กศน. ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ 13 มิ.ย 2559 เวลา 13.00-15.30 ในงานจะมีการสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวได้ และขอนัดหมายให้นักศึกษาตำบลเมืองมายทุกท่าน ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ ในช่วงเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. ทุกคนน่ะค่ะ (ขอบังคับน่ะจ๊ะเด็กๆ) งานนี้กศน. ตำบลทุกตำบลเปิดศูนย์การเรียนรู้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะ รายงานโดยภาพการ เปิดศูนย์ กศน. ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯประชาสัมพันธ์ภาพผ่าน เวบไซต์/แฟนเพจ กศน. แต่ละตำบลค่ะ 
กศน.ตำบลเมืองมายรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย - 16 พ.ค 2559 นี้ ท่านใดสนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่ ครูต้อม 086-9286221/062-3083945 หรือ กศนงอ.แจ้ห่ม 054-271555  
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคนักศึกษาสายสามัญ วิชาบังคับในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 และสอบวิชาเลือกในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ประกาศแจ้งนักศึกษากศน. ตำบลเมืองมายทุกท่านกศน. อำเภอแจ้ห่มจะจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม กับกศน.อ.แจ้ห่มในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นเวลา 1 วัน ณ วัดผาแดงหลวง เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.และเปิดการอบรมถึงเวลา 16.00 น.นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในครั้งนี้ให้แจ้งรายชื่อเพิ่มได้ค่ะ
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ ในวันที่ 24 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559 ทางอำเภอแจ้ห่มร่วมกับ กศน. อำเภอแจ้ห่มได้ร่วมจัดนิทรรศการงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพหนึ่งคนหนึ่งอาชีพขึ้นและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 2/2558
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 2/2558
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Etv.
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 กศน.ตำบลเมืองมาย
รายงานสรุปผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556
รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลเมืองมาย ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120