Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์กศน. ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ 13 มิ.ย 2559 เวลา 13.00-15.30 ในงานจะมีการสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวได้ และขอนัดหมายให้นักศึกษาตำบลเมืองมายทุกท่าน ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ ในช่วงเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. ทุกคนน่ะค่ะ (ขอบังคับน่ะจ๊ะเด็กๆ) งานนี้กศน. ตำบลทุกตำบลเปิดศูนย์การเรียนรู้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะ รายงานโดยภาพการ เปิดศูนย์ กศน. ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯประชาสัมพันธ์ภาพผ่าน เวบไซต์/แฟนเพจ กศน. แต่ละตำบลค่ะ
  วันที่  11/06/2559
 
 


รายละเอียด
เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์กศน. ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ 13 มิ.ย 2559 เวลา 13.00-15.30 ในงานจะมีการสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวได้ และขอนัดหมายให้นักศึกษาตำบลเมืองมายทุกท่าน ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ ในช่วงเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. ทุกคนน่ะค่ะ (ขอบังคับน่ะจ๊ะเด็กๆ) งานนี้กศน. ตำบลทุกตำบลเปิดศูนย์การเรียนรู้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะ รายงานโดยภาพการ เปิดศูนย์ กศน. ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯประชาสัมพันธ์ภาพผ่าน เวบไซต์/แฟนเพจ กศน. แต่ละตำบลค่ะ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120