Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ ในวันที่ 24 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559 ทางอำเภอแจ้ห่มร่วมกับ กศน. อำเภอแจ้ห่มได้ร่วมจัดนิทรรศการงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพหนึ่งคนหนึ่งอาชีพขึ้นและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
  วันที่  23/02/2559
 
 


รายละเอียด
งานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ ในวันที่ 24 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559 ทางอำเภอแจ้ห่มร่วมกับ กศน. อำเภอแจ้ห่มได้ร่วมจัดนิทรรศการงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพหนึ่งคนหนึ่งอาชีพขึ้นและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120