Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ประกาศแจ้งนักศึกษากศน. ตำบลเมืองมายทุกท่านกศน. อำเภอแจ้ห่มจะจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม กับกศน.อ.แจ้ห่มในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นเวลา 1 วัน ณ วัดผาแดงหลวง เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.และเปิดการอบรมถึงเวลา 16.00 น.นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในครั้งนี้ให้แจ้งรายชื่อเพิ่มได้ค่ะ
  วันที่  27/02/2559
 
 


รายละเอียด
ประกาศแจ้งนักศึกษากศน. ตำบลเมืองมายทุกท่านกศน. อำเภอแจ้ห่มจะจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม กับกศน.อ.แจ้ห่มในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นเวลา 1 วัน ณ วัดผาแดงหลวง เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.และเปิดการอบรมถึงเวลา 16.00 น.นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในครั้งนี้ให้แจ้งรายชื่อเพิ่มได้ค่ะ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120