Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง
  วันที่  3/01/2562
 
 


รายละเอียด
วันที่ 28 ธันวาคม 2561
กศน.อำเภอแจ้ห่ม​ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณถาพผู้เรียน​ ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ได้จัดกระบวนการเรียนรู้แยกเป็น​ 5​ ฐาน​ 1)การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช
2)การเผาถ่านจากเศษไม้
3)การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
4)การปลูกพืชในขวดพลาสติกเหลือใช้(ไส้ตะเกียง)5) ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
ขอขอบคุณหน่วยงาน​ องค์กร​ที่ได้มีส่วนร่วมให้องค์ความรู้​กับ​กศน.​ (กระทรวงพลังงาน​ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง​ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ หน่วย​ สวทช.)​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้​ ศูนย์ฝึกอาชีพวงเดือนอาคมสุรทัณฑ์)​
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120