Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 22 มีนาคม 2560 กศน.ตำบลเมืองมายร่วมกับ กศน.ตำบลแจ้ห่ม และกศน.ตำบลบ้านสา จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมมีการวัดความดันในผู้สูงอายุ ท่าการออกกำลังกายผู้สูงอายุ อาหารและโภชนาการ การให้ความรู้เรื่องโรคแทรกซ้อนและภาวะความเครียดในผู้สูงอายุ ณ อาคาร กศน.อำเภอแจ้ห่ม
  วันที่  3/04/2560
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 22 มีนาคม 2560 กศน.ตำบลเมืองมายร่วมกับ กศน.ตำบลแจ้ห่ม และกศน.ตำบลบ้านสา จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมมีการวัดความดันในผู้สูงอายุ ท่าการออกกำลังกายผู้สูงอายุ อาหารและโภชนาการ การให้ความรู้เรื่องโรคแทรกซ้อนและภาวะความเครียดในผู้สูงอายุ ณ อาคาร กศน.อำเภอแจ้ห่ม
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120