Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม ณ วันพระธาตุบ่อส้ม ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
  วันที่  8/01/2561
 
 


รายละเอียด
    
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ วัดพระธาตุบ่อส้ม ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กิจกรรมค่ายคุณธรรมครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนด้วยคุณธรรม จริยธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120