Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง "สร้างคน ปลูกความคิด พัฒนาชีวิต คือครูกศน. นางสาววรรณิษา กันทา ครูกศน.ตำบลทุ่งผึ้ง
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


กิจกรรมโครงการ เล่านิทานให้น้องฟัง พื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง ครั้งที่ 1 ณ บ้านแม่จอกฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม มุ่งหวังเพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนในพื้นที่
 
 
กิจกรรมกีฬา กศน.ลำปางเกมส์ 2561 วันที่ 28 มกราคม 2561  
การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง ทีม กศน.อำเภอแจ้ห่ม กับ กศน.อำเภอเมือง 
ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่า กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกิจกรรม แข่งและเชียร์กีฬา กศน.ลำปาง เกมส์ 61  
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม บ้านหนังสือชุมชน บ้านแจ้คอน หมู่ 2 ในวันที่ 11 มกราคม 2561 นี้ ณ บ้านหนังสือชุมชน(ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แจ้คอน2)  
กศนใตำบลทุ่งผึ้งรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2/2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
กศน. ตำบลทุ่งผึ้งขอเชิญชาวไทยร่วมบริจาคหนังสือสู่ชุมชนโครงการบรรณสัญจร 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 31 ธันวาคม 2559
ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ วัดผาแดงหลวง
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ มีการสอบ N -NET ของทุกระดับชั้น ขอนักศึกษาทุกคนที่มีรายชื่อเข้าสอบ N-NET เข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดในตารางนี้
ในวันที่ 9และ10 มกราคม 2559 นี้ ทางกศน.อำเภอแจ้ห่มและกศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมจัดค่ายลูกเสือ ณ อุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120