Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  กศน. ตำบลทุ่งผึ้งขอเชิญชาวไทยร่วมบริจาคหนังสือสู่ชุมชนโครงการบรรณสัญจร 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 31 ธันวาคม 2559
  วันที่  8/04/2559
 
 


รายละเอียด
กศน. ตำบลทุ่งผึ้งขอเชิญชาวไทยร่วมบริจาคหนังสือสู่ชุมชนโครงการบรรณสัญจร 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 31 ธันวาคม 2559
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120