Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  กศนใตำบลทุ่งผึ้งรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2/2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
  วันที่  15/10/2559
 
 


รายละเอียด
ด่วน !!!!!!!!! กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง ประกาศรับสมัครนักศึกษา จำนวนไม่จำกัด....รับสมัครนักศึกษาสายสามัญ(ภาคปกติ,คนพิการและ ศศช.) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 16 พ.ย 2559 นี้ ท่านใดสนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อได้ที่ ครูกศน.ตำบล 085-7060452 (ครูณฐอร หมั่นตรอง) หรือ กศน.อ.แจ้ห่ม 054-271555 ...
เอกสารการรับสมัคร....
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน. จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล จำนวน 2 ใบ. (หากมี)
4. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 2 ฉบับ (ห้ามขาด)
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตา) จำนวน 2 ใบ

หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120