Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ครูกศน.ตำบลวิเชตนครอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ณ สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง
  วันที่  12/12/2560
 
 


รายละเอียด
    
ครูกศน.ตำบล
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120