Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลวิเชตนครเว็บไซด์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 
 
วันที่31 มีนาคม 2561 ครูกศน.ตำบลวิเชตนครพร้อมครูอาสาฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน บ้านปงคอบ ต.วิเชตนคร กิจกรรมการระบายสีภาพอาเซียน   
วันที่22 มีนาคม 2561 ครูกศน.ตำบลวิเชตนครจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน บ้านใหม่ผ้าขาว ต.วิเชตนคร  
ครูกศน.ตำบลวิเชตนครร่วมกับคณะทำงานไทยนิยมยั่งยืนจัดเวทีครั้งที่2ในพื้นที่ตำบลวิเชตนคร เดือนมีนาคม-เมษายน 2561 
วันที่27 มีนาคม 2561 ครูกศน.ตำบลวิเชตนครร่วมกับคณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลวิเชตนครเข้ารับการอบรมประชุมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต3 
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ครูกศน. ตำบลวิเชตนครจัดอบรมโครงการกฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชน ณ บ้านสันมะเกลือหมู่ 5 ตำบลวิเชตนครอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง 

 
วันที่17-18 มีนาคม2561 มีการสอบปลายภาค2/2560 นักศึกษาสายสามัญทั้ง3ระดับ สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
วันที่22 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.ตำบลวิเชตนครจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านงานประเพณีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ มีกิจกรรมการถักที่รองครก กิจกรรมหมอภาษา กิจกรรมการทำวุ้นกะทิแฟนซี เชิญชวนมาทำกิจกรรมที่บูท กศน.ตำบลวิเชตนคร 
วันที่3ธันวาคม 2560 กศน.ตำบลวิเชตนครจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผ้าขาวจึงขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.ตำบลวิเชตนคร(วัดผ้าขาว) 
กศน.ตำบลวิเชตนครเปิดรับสมัครนักศึกษาสายสามัญภาคเรียนที่2/2560 ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่1-31 ตุลาคม 2560 สนใจสมัครได้ที่กศน.ตำบลวิเชตนครและกศน.อำเภอแจ้ห่ม 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสายสามัญภาคเรียนที่ 1/2560 กับกศน. ตำบลวิเชตนครเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ของกศน. ตำบลวิเชตนครเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายนจนถึง 30 เมษายน2560 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาสมัครเรียนกับกศน. ตำบลวิเชตนคร
ในวันที่ 13 เมษายน 2560 กศน. ตำบลวิเชตนครร่วมกับอบต.วิเชตนครจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการทำตุงไส้หมูในงานประเพณีสงกรานต์ 2560 ณ อบต.วิเชตนครจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.ตำบลวิเชตนครจัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ ต.วิเชตนคร มีกิจกรรมการทำโดนัทจิ๋ว ที่รองครก-รองเขียง การทำตุง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่14ธันวาคม2559กศน.วิเชตนครขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของกศน.วิเชตนคร
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 กศน. อำเภอแจ้ห่มจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2559 ขอให้นักศึกษากศน. ตำบลวิเชตนครทุกคนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศในครั้งนี้
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120