Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กิจกรรมเด่น

วันที่17พฤษภาคม2561ครูกศนนำนักศึกษาเข้ารับฟังการปฐมนิเทศพร้อมทั้งอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและการประกวดพานไหว้ครูได้ชนะเลิศระดับตำบล 
กศน.ตำบลวิเชตนครจัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนบ้านใหม่เหล่ายาว หมู่8 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วันที่ 25-29 เมษายน 2561 
ครูกศน.ตำบลวิเชตนครจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านสวนดอกคำ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
วันที่24มีนาคม 2561ครูกศน. ตำบลวิเชตนครจัดอบรมโครงการ หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงการทำบัญชีครัวเรือน ณ บ้านใหม่ผ้าขาวหมู่ 3 ตำบลวิเชตนครอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง 
วันที่7มีนาคม2561คณะครูกศน.ตำบลวิเชตนคร เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาการแปรรูปอาหาร ณ บ้านปงคอบ หมู่9ตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 
วันที่6มีนาคม2561ครูกศน.ต.วิเชตนครพร้อมคณะครูจัดอบรมโครงการขยะสร้างค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ บ้านสันติสุข ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 
ครูกศน.ตำบลวิเชตนครร่วมเวทีไทยนิยมยั่งยืน ตำบลวิเชตนครเวทีที่1ร่วมกับทีมงานอำเภอแจ้ห่ม เดือนมีนาคม 2561
วันที่22 กุมภาพันธ์ 2561คณะครูกศน.ตำบลวิเชตนครพร้อมบรรณารักษ์และบุคลากรกศน.อ.แจ้ห่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ กิจกรรมการถักที่รองครก กิจกรรมหมอภาษา กิจกรรมการทำวุ้นกะทิแฟนซี
วันที่20-22ธันวาคม2560 ครูกศน.ต.วิเชตนครนำนักศึกษาร่วมอบรมโครงการค่ายคุณธรรม ณวัดบ่อส้ม ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
วันที่ 3 ธันวาคม 2560 คณะครูกศน.ต.วิเชตนครพร้อมบรรณารักษ์ห้องสมุดฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดผ้าขาว(กศน.ตำบลวิเชตนคร)
วันที่1-31ตุลาคม2560ครูกศน.ตำบลวิเชตนครพร้อมคณะได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสายสามัญทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่2/2560 ในพื้นที่ตำบลวิเชตนคร
วันที่11ตุลาคม2560ครูกศน.ตำบลวิเชตนครเข้ารับเสื้อและหมวกพระราชทานจิตอาสา ณ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ครูกศน.ตำบลวิเชตนครได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยสมุนไพรขึ้นณบ้านสวนดอกคำหมู่ 4 ตำบลวิเชตนครอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางพิธีเปิดคือท่านกำนันตำบลวิเชตนคร
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คณะครูกศน. ตำบลวิเชตนครได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดประตูเหล็ก หมู่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีกิจกรรมการวาดภาพระบายสีการเล่านิทานให้น้องการทำโดนัทจิ๋ว
วันที่ 13 เมษายน 2560 คณะครูกศน. ตำบลวิเชตนครร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานประเพณีสงกรานต์อบต.วิเชตนครปี 2560 โดยมีกิจกรรมการทำตุงไส้หมู และการตัดสินขบวนรถประเพณีสงกรานต์และการตัดสินการประกวดอาหารพื้นบ้าน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120