Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 กศน. อำเภอแจ้ห่มจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2559 ขอให้นักศึกษากศน. ตำบลวิเชตนครทุกคนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศในครั้งนี้
  วันที่  27/11/2559
 
 


รายละเอียด
การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120