Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
   กศน.อำเภอแจ้ห่มรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 / 2559
  วันที่  21/04/2559
 
 


รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย - 16 พ.ค 2559 นี้ ท่านใดสนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่

1. ศศช.บ้านห้วยวาด ตำบลทุ่งผึ้ง ครูอดุลย์ 098-749-3312

2. ศศช.บ้านห้วยปง ตำบลปงดอน ครูพิกุล 097-990-0213

3. ศศช.บ้านแม่ก๋า ตำบลเมืองมาย ครูดร. 097-921-9419

หรือ กศน.อำเภอแจ้ห่ม 054-271555

เอกสารการรับสมัคร....

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน. จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล จำนวน 2 ใบ. (หากมี)

4. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 2 ฉบับ (ห้ามขาด)

5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตา) จำนวน 2 ใบ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120