Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"เว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต หากมีข้อเสนอแนะขอเชิญได้ที่เว็บบอร์ดจะขอขอบคุณยิ่ง
 
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


คณะ ครู ศศช. อำเภอแจ้ห่ม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 61
นำโดย ครู นิเทศ ศศช. และ ครู อาสาฯศศช.บ้านห้วยวาด บ้านแม่ก๋า และบ้านห้วยปง ร่วมกัน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง , ศศช.บ้านห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และ ศศช.บ้านแม่ก๋า ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ในวันที่ 13,14 19 มกราคม 2561
 
ศศช.บ้านห้วยวาด จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า   
ศศช.บ้านห้วยวาดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  
ศศช.บ้านแม่ก๋า ร่วมอบรมการทำหลักสูตรวิชาเลือก 
ศศช.บ้านแม่ก๋า ร่วมงานกีฬา กศน.ลำปางเกมส์ ครั้งที่ 1 
ศศช.บ้านห้วยปง จัดการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมการอ่านในครอบครัวและส่งเสริมการอ่านใน ศศช.  

 
ครู อาสาฯศศฃ.บ้านห้วยปง เยี่ยมบ้านชาวบ้าน 
ครู อาสาฯศศช.บ้านห้ววยปงเข้าร่วมอบรม 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่่งเสริมการรู้หนังสือนบพื้นท่ีสูง 
ติดตามเด็กทุนการศึกษาตามโครงการสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ประจำปี ๒๕๕๙ 
ศศช.บ้านห้วยปงจัดโครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน
ศศช.บ้านห้วยปงรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานคณะติดตามผล กศน.จ.ลำปาง
กศน.อำเภอแจ้ห่มรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 / 2559
ศศช.บ้านห้วยปง จัดอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน
รักการอ่านดอย กุมภาพันธ์ 59
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120