Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
  ศศช.บ้านห้วยปงจัดโครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน
  วันที่  10/07/2559
 
 


รายละเอียด
ศศช.บ้านห้วยปงร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางจัดโครงการศูนย์วิทย์ให้ชิดชุมชน ให้กับประชาชนและนักศึกศา ห้วยปง 50 คน มีการทดสอบเครื่องสำอางค์ ทดสอบผงชูรส ทดสอบนำ้ปลา เรื่องภัยพิบัติ ธรรมชาติพยากรณ์(เขียดร้องก่อนฝนจะตก) เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2559
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120