Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
  ติดตามเด็กทุนการศึกษาตามโครงการสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ประจำปี ๒๕๕๙
  วันที่  20/07/2559
 
 


รายละเอียด
ติดตามเด็กทุนการศึกษาผลการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาโครงการสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ประจำปี ๒๕๕๙ ของนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยปง จำนวน ๗ คน นักศึกษา นำเงินทุนการศึกษาโครงการสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ประจำปี ๒๕๕๘๙ มาเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพในครอบครัว (ซื้อเมล็ดพันธุ์พืช เลี้ยงสุกร )ค่ายานพาหนะเมื่อลงมาเข้าร่วมกิจกรรมที่ กศน.อำเภอแจ้ห่มได้จัดขั้น
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120