Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
  ครู อาสาฯศศช.บ้านห้ววยปงเข้าร่วมอบรม
  วันที่  25/12/2559
 
 


รายละเอียด
เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “STEM+C Forum ๒๐๑๖”
ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง Lecture ๑ –บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120