Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมพิธีสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ 
ครู อาสาฯศศฃ.บ้านห้วยปง เยี่ยมบ้านชาวบ้าน 
ครู อาสาฯศศช.บ้านห้ววยปงเข้าร่วมอบรม 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่่งเสริมการรู้หนังสือนบพื้นท่ีสูง 
ติดตามเด็กทุนการศึกษาตามโครงการสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ประจำปี ๒๕๕๙ 
ศศช.บ้านห้วยปงจัดโครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน 
ศศช.บ้านห้วยปงรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานคณะติดตามผล กศน.จ.ลำปาง
กศน.อำเภอแจ้ห่มรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 / 2559
ศศช.บ้านห้วยปง จัดอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน
รักการอ่านดอย กุมภาพันธ์ 59
ตารางกำหนดการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2558
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
ศศช.บ้านห้วยปงจัดรักการอ่านบนดอย
ประชาคมหมู่บ้าน 3 ศศช.
จัดงานเทิดพระเกีียรติน้อมรำลึกวันปิยมหาราช
จัดงานเทิดพระเกีียรติน้อมรำลึกวันปิยมหาราช
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120