Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่่งเสริมการรู้หนังสือนบพื้นท่ีสูง
  วันที่  20/07/2559
 
 


รายละเอียด
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม 20 คน ส่งเสริมการรู้หนังสือ 22 คน(14 คน +เพิ่มอีก 8 คน) จัดการเรียนการสอนท่ีบ้นนักศึกษาเป็นรายบุคคลท่ีบ้านนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษามีภาระกิจ ไม่สามารถมาพบกลุ่มพร้อมเพรียงกันได้
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120