Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
กิจกรรม ศศช.

ศศช.บ้านห้วยวาด รับสมัครทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565   
ศศช.บ้านห้วยวาด จัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน ศศช. ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔   
ศศช.บ้านห้วยวาด จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการ ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุขให้น้อง   
ศศช.บ้านห้วยวาด จัดส่งเสริมการรู้หนังสือไทยให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืมหนังสือ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ให้แก่ประชาชนบ้านใหม่สามัคคี   
ศศช.บ้านห้วยวาด จัดการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔    
ศศช.บ้านห้วยวาด จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้การสืบสานประเพณี วัฒนธรรมชนเผ่าลาหู่   
ศศช.บ้านห้วยวาด จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชา งานช่างปูกระเบื้องพื้นฐาน จำนวน 50 ชั่วโมง   
ศศช.บ้านห้วยวาด จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชา งานช่างไม้พื้นฐาน จำนวน 50 ชั่วโมง    
ศศช.บ้านห้วยวาด จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า    
คณะครู ศศช.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบโปรแกรมสารสนเทศ ศศช.   
ศศช.บ้านห้วยวาด จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร วิชา การออกแบบตัดเย็บเสื้อและกระโปรงสำเร็จรูป    
ศศช.บ้านห้วยวาด จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรวิชา การออกแบบตัดเย็บเสื้อและกระโปรงสำเร็จรูป   
ศศช.บ้านห้วยวาด ดำเนินงานการจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ   
ศศช.บ้านห้วยวาด ดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้    
ศศช.บ้านห้วยวาด ดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการทำกระเป๋าผ้าปักชนเผ่าลาหู่   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/26 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120