Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
การศึกษาต่อเนื่อง

ศศช.บ้านห้วยวาด ดำเนินงานการจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 
ศศช.บ้านห้วยวาด ดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ 
ศศช.บ้านห้วยวาด ดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการทำกระเป๋าผ้าปักชนเผ่าลาหู่ 
ศศช.บ้านห้วยวาด ดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร วิชา ธุรกิจการทำขนมไทย 
ศศช.บ้านห้วยวาด ดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร วิชา การผลิตเจลแอลกอฮอล์และเย็บหน้ากากอนามัย วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ศศช.บ้านห้วยวาด ดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร วิชา การผลิตเจลแอลกอฮอล์และเย็บหน้ากากอนามัย วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ศศช.บ้านห้วยวาด ดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร วิชา การผลิตเจลแอลกอฮอล์และเย็บหน้ากากอนามัย
ศศช.บ้านห้วยปง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรวิชาการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
ศช.บ้านห้วยปง จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมรอบรู้เรื่องส้มเขียวหวานและฝรั่ง
ศศช.บ้านห้วยปง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมสร้างเสริมสุขลักษณะในครัวเรือน
ศศช.บ้านห้วยปง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120