Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเอกสารวิชาการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 4-6 มกราคม 2561 ลำปางรีสรอท์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

  วันที่  14/01/2561
 
 


รายละเอียด
    
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดอบรมให้ความรู้และทบทวนงานระบบเอกสารเพื่อเป็นทิศทางในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120