Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม แหล่งเรียนรู้ เคียงคู่ชุมชน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 6 เมษายน 2561
ครู กศน.ตำบลแจ้ห่มเป็นคณะทีมงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บ้านหนองนาว หมู่ 8 ตำบลแจ้ห่ม
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2561
ครู กศน.ตำบลแจ้ห่มเป็นคณะทีมงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บ้านสบฟ้า หมู่ 7 ตำบลแจ้ห่ม
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
กศน.อำเภอแจ้ห่มเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 2 เมษายน 2561
ที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 2 เมษายน 2561
ครู กศน.ตำบลแจ้ห่มเป็นคณะทีมงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บ้านม่วง หมู่ 6 ตำบลแจ้ห่ม
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 

 
กศนอำเภอแจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561 
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เปิดรับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 ตังแต่ เดือนมีนาคม -เดือนเมษายน 
กำหนการสอบปลายภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 สนามสอบที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
กำหนดการสอบ N-Net วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2561
ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 
กศน.อำเภแจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2560
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 17 กันยายน 2560 ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
วันที่ 12 -13 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลแจ้ห่ม ประเมินวัดระดับการรู้หนังสือ นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ กศน.อำเภอปจ้ห่ม
กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครนักศึกษาการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2560 สนใจสมัครได้ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่ม และกศน.ตำบลแจ้ห่ม บ้านเชียงหมั้น หมู่ 3
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120