Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม แหล่งเรียนรู้ การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เคียงคู่ชุมชน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 
 
กศนอำเภอแจ้ห่ม กศนตำบลแจ้ห่ม ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิชาการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วันที่ 12 กรกาฎาคม 2562    
กศน.ตำบลร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 วัดดงเย็น หมู่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้่ห่ม 
กศน.ตำบลร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ กรกฎาคม 2562 วัดเชียงหมั้น ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้่ห่ม 
กศน.ตำบลร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 วัดศรีหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้่ห่ม 
วันที่ 26-29 มิถุนยน 2562กศนตำบลแจ้ห่มจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรขนมไทยและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 20 ชั่วโมง ที่วัดเชียงหมั้น หมู่ 3 นางสังวลย์ ธุระสิทธิ์ 

 
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 25 สิงหาคม2562 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21-22 กันยายน 2562 สถานที่สอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
กศนอำเภอแจ้ห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 สถานที่สอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 กศนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด ที่ วนอุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศนอำเภอแ้จห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติ วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 กศนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมงานวันวิชการ ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120