Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม แหล่งเรียนรู้ การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เคียงคู่ชุมชน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


เป็นกิจกรรมส่เสริมการอ่าน ที่ กศนอำเภอแจ้ห่มให้ครูกศนตำบล และบรรณารักษ์ไปจัดกิจกรรม
 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายงานนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที 2 ปี 2562   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 กศน.ตำบลแจ้ห่ม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านฮ่องลี่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
ครู กศนตำบลเข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม 
กศนตำบลแจ้ห่ม สำรวจสภาพปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา วันที่ 1-23 ตุลาคม 2562 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาดวันที่ 3ตุลาคม 2562 กศนอำแจ้ห่ม กศนตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาดที่ กาดศรีหลวง หมู่ 9 ตำบลแจ้ห่ม 

 
กศนอำเภอแจ้ห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
 
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 25 สิงหาคม2562 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21-22 กันยายน 2562 สถานที่สอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
กศนอำเภอแจ้ห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 สถานที่สอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 กศนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด ที่ วนอุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศนอำเภอแ้จห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติ วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
โปรโมชั่น Goldenslot  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120