Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม แหล่งเรียนรู้ การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เคียงคู่ชุมชน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


เป็นกิจกรรมส่เสริมการอ่าน ที่ กศนอำเภอแจ้ห่มให้ครูกศนตำบล และบรรณารักษ์ไปจัดกิจกรรม
 
โครงการ สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 กศน.ตำบลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน เพื่อ ส่งเสริมการขายออกแบบสินค้า โปรโมทสินค้า ตกแต่งสินด้วยแอปพิเคชั้นต่างๆๆบนมือถือเพื่อโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์เป็นการส่งเสริมการขาย   
กศนตำบลแจ้ห่มจัดอบรม โครงการ สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรดิจิทัล (Digital Literacy) 9 module วันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2563 สถานที่ กศนตำบลแจ้ห่ม หมู่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ความรูพื้นฐานการเข้าถึงการสื่อสารดิจิทัล การการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 15 คนพ.ศ. 2563 ใน วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ที่อาคารเอนกประสงค์บ้านวังสัก หมู่10 และบ้านม่วงงาม หมู่ 4 ตำบลแ้จห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้า 
กศนตำบล.แจ้ห่มจัดกิจรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ที่อาคารเอนกประสงค์บ้านวังสัก หมู่10 และบ้านม่วงงาม หมู่ 4 ตำบลแ้จห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน เป็นผู้สูงอายุในตำบลแจ้ห่มเพื่อรวมกลุ่มกันสร้างเสียงหัวเราะของกลุ่มผู้สูงอายุและพัฒนากายจิตและสมอง 
กศนตำบลแจ้ห่ม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือ จำนวน 40 ชั่วโมง วันที่ 22-29 กรกฎาคม 2563 ที่บ้านหนองนาว หมู่ 8 กลุ่มเป้าหมาย 11 คน 
กศนตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาการทางกายจิตและ สมองของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สถานที่ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดศรีหลวง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 21 คน 

 
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 11 ตุลาคม2563 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
กศนอำเภอแจ้ห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
 
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 25 สิงหาคม2562 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21-22 กันยายน 2562 สถานที่สอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
กศนอำเภอแจ้ห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 สถานที่สอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 กศนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด ที่ วนอุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศนอำเภอแ้จห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120