Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม แหล่งเรียนรู้ การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เคียงคู่ชุมชน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


หนังสือสร้างปัญญา หนังสือสร้างอาชีพ เพิ่มองค์ความรู้ สร้างอนาคต ไปกับหนัสือดีมีคุณค่า ที่ กศนตำบลแจ้ห่ม
 
กศนตำบลแจ้ห่มจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมโครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ที่ กศนตำบลแจ้ห่ม วันที่ 30 มิถุนายน 2561    
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 ที่สถานบัน กศน ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561
ครู กศน.ตำบลแจ้ห่มเป็นคณะทีมงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บ้านแจ้ห่ม หมู่ 1 ถึง บ้านวังสัก หมู่ 10 ตำบลแจ้ห่ม และ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 บ้านม่วงพัฒนา หมู่ 11
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
กศนตำบลแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการพัฒนาเศษรฐกิจด้วยดิจิทัลชุมชนกับ กศน.ตำบลแจ้ห่ม วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 
กศนตำบลแจ้ห่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่บ้านหนังสือชุมชนบ้านฮ่องลี่ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

 
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติ วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 กศนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมงานวันวิชการ ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม 
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขยายการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤษภาคม 2561  
กศนอำเภอแจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561 
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เปิดรับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 ตังแต่ เดือนมีนาคม -เดือนเมษายน
กำหนการสอบปลายภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 สนามสอบที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กำหนดการสอบ N-Net วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2561
ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศน.อำเภแจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2560
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 17 กันยายน 2560 ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120