Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ขอกราบถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระเจริญ จาก กศน.ตำบลแจ้ห่ม แหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรม การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เคียงคู่ชุมชน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


นางนาตยา นนทวงศ์ มอบหมายให้ นางเบญญาภา มีทรัพย์ ครู กศน.ตำบลแจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ มอบสื่อหมุนเวียน ให้กับบ้านหนังสือชุมชน และ กศน.ตำบลแจ้ห่มดำเนินการจัดโครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านฮ่องลี่ หมู่ 5 ตำบลแจ้ห่ม กิจกรรมระบายสีภาพ และการทำเจลล้างมือแอลกฮอล์ล้างมือสู้ภัยโควิค
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลแจ้ห่ม ร่วมด้วยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม นางนาตยา นนทวงศ์ ครูอาสาสมัครตำบลแจ้ห่ม บรรณารักษ์ห้องสมุด และครูกศนตำบลแจ้ห่ม เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่   
ครูอาสาสมัครร่วมกับบรรณารักษ์และจิตอาสาส่งเสริมการอ่านได้ดำเนินกิจกรรมการติดตามผู้ไม่รู้หนังสือและให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี 12 เป็ง จากแผ่นพับ ณ ชมรมผู้สูงอายุ วัดเชียงหมั่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
กศน.ตำบลแจ้ห่มดำเนินการจัดโครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านฮ่องลี่ หมู่ 5 ตำบลแจ้ห่ม กิจกรรมระบายสีภาพ และการทำเจลล้างมือแอลกฮอล์ล้างมือสู้ภัยโควิค 
กศน.ตำบลแจ้ห่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาดบ้านหนองนาว หมู่ 8 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้สู้ภัยโควิค วันที่ 20 สิงหาคม 2564 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14- 15 สิงหาคม 2564 หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์  

 
ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 
กำหนดการสอบประเมินระดับชาติ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 ตุลาคม 2564 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 I ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม และ กศน.ตำบลแจ้ห่ม
 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ; วันที่ 3-4 เมษายน 2564 
กำหนดการสอบ N-NET การประเมินการศึกษาระดับชาติวันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 ธํนวาคม 2563 ที่ห้องประชุมกศนอำเภอแจ้ห่ม เวลา 08.00 -12.00 น
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2563
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 11 ตุลาคม2563 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศนอำเภอแจ้ห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120