Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านสบฟ้า หมู่ 7 วันที่ 13 พฤษภาคม 2561    
กศนตำบลแจ้ห่มจัดกกิจกรรมการเรียนการสอน ภาาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
โครงการอบรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นเมือง วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 บ้านฮ่องลี่ หมู่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
กศน.ตำบลแจ้ห่มเปิดสอนวิชาชีพเฟอรืนิเจอร์ไม้ไผ่ จำนวน 50 ชั่วโมง ที่ บ้านป่าแดด หมู่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2561 วิทยากรผู้สอน คุณบูรณ์พิภพ จันทร์ตา    
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมโครงการประชุมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด วัันที่ 28-29 เมษายน 2561 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมอง จ.เชียงใหม่   
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รอบที่ 3 วันที่ 19-27 เมษายน 2561   
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 6 เมษายน 2561
ครู กศน.ตำบลแจ้ห่มเป็นคณะทีมงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บ้านหนองนาว หมู่ 8 ตำบลแจ้ห่ม
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2561
ครู กศน.ตำบลแจ้ห่มเป็นคณะทีมงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บ้านสบฟ้า หมู่ 7 ตำบลแจ้ห่ม
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
   
กศน.อำเภอแจ้ห่มเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 2 เมษายน 2561
ที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 2 เมษายน 2561
ครู กศน.ตำบลแจ้ห่มเป็นคณะทีมงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บ้านม่วง หมู่ 6 ตำบลแจ้ห่ม
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
   
กศนตำบลแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักของปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ที่บ้านม่วงพัฒนา หมู่ 11 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการกำจัดเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร เศษไม้ ใบไม้ มาลดค่าใช้ในครัวเรือน   
กศนตำบลแจ้ห่มจัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรสมุนไพรพืนบ้านและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่กศนตำบลแจ้ห่ม วิทยากรใหความรู้ นายสงกานต์ ล่ำต่ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลแจ้ห่ม เป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและการนวดเพื่อสุขภาพ   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 29 มีนาคม 2561 ครู กศน.ตำบลแจ้ห่มเป็นคณะทีมงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บ้านเชียงหมั้น หมู่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 28 มีนาคม 2561 ครู กศน.ตำบลแจ้ห่มเป็นคณะทีมงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บ้านป่าแดด หมู่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120