Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กศนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งเป็นบานการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 5 ฐาน ฐานที่ 1 การทำปุ๋ยไม่กลับกอง ฐานที่ 2 การเผาถ่าน ฐานที่ 3 การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร ฐานที่ 4 ปลูกต้นไม้ใส้ตะเกียง ฐานที่ 5 ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน   
ประชาชนตำบลแจ้ห่ม มารับบัตรสวัสดิ์การแห่งรัฐ
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ประชาชนตำบลแจ้ห่ม ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน
   
กศนตำบลแจ้ห่ม ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 25 ธันวาคม 2561   
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี พุทธศักราช 2560 และเข็มเชิดชูเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง   
ผู้ตรวจงาน กกต.เข้ามาติดตามการทำงานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยที่ กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
คณะกรรมการศส.ปชต.แจ้ห่ม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
   
วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่ม ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
   
กศนตำบลแจ้ห่ม และห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตลาดหน้าวัดสรีหลวง   
ประชุมเวทีเครือข่ายกำหนดกิจกรรมและสื่อในการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการศสปชต และเครือข่าย กกต   
กศนอำเภอแจ้ห่ม ร่วมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเทีียว otop นวัตวิถีบ้านหนองนาว หมู่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กศนตำบลแจ้ห่ม และห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ และการอ่านสร้างอาชีพ   
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นำนักศึกษามาศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษรตผสมผสาน บ้านฮ่องลี่ หมู่ 5    
กศนบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กศนอำเภอแจ้ห่ม วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561   
กศนตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพพบกลุ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561    
กศนตำบลแจ้ห่มร่วมประชุมบ้านฮ่องลี่หมู่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 7 พศจิกายน 2561 ณ ศาลาวัดกู่คำน้อย   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120