Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

กศนอำเภอแจ้ห่ม กศนตำบลแจ้ห่ม ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิชาการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วันที่ 12 กรกาฎาคม 2562    
กศน.ตำบลร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 วัดดงเย็น หมู่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้่ห่ม   
กศน.ตำบลร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ กรกฎาคม 2562 วัดเชียงหมั้น ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้่ห่ม   
กศน.ตำบลร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 วัดศรีหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้่ห่ม   
วันที่ 26-29 มิถุนยน 2562กศนตำบลแจ้ห่มจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรขนมไทยและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 20 ชั่วโมง ที่วัดเชียงหมั้น หมู่ 3 นางสังวลย์ ธุระสิทธิ์   
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 จัดอบรมโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักครอบครัวอบอุ่นและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ที่วัดกู่คำน้อย บ้านฮ่องลี่ หมู่ 5 (ร.ต.อ.ประหยัด ธรรมสิทธิ์ และทีมงาน)เป็นวิทยากรให้ความรู้   
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 กศนตำบลแจ้ห่มจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรธุรกิจ,แหนมคลุก จำนวน 15 ชั่วโมง ที อาคารเอนกประสงค์บ้านม่วงพัฒนา หมู่ 11 นางวริษา จิตใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้   
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กศนตำบลแจ้ห่มจัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ที่ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านม่วง หมู 6 เรื่องความรู้เรื่องสุขภาพกับสมุนไพรพื้นบ้าน ข้อห้าม ข้อควรระวัง ในการใช้สมุนไพร และ เรื่องความรู้เรื่องโรคเข่าเสื่อมปัจจัยและภาวะที่ทำให้ เกิดโรค ข้อควรปฏิบัติในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย ท่ากายบริหาร สาธิตการใช้สมุนไพรพอกเข่า (นางวรรณา ทองหล่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)   
วันที 4-21 มิถุนายน 2562 กศนตำบลแจ้ห่ม จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างยนต์เล็กจำนวน 50 ชั่วโมง ที่อาคารเอนกประสงค์บ้นฮ่องลี่ หมู่ 5   
กศนตำบลแจ้ห่ม โครงการสร้างอาชีพก้าวตามศาสตร์ของพระราชา เรื่องการแปรรูปกล้วย วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่แหล่งเรียนรู้บ้านฮ่องลี่ หมู่5   
โครงการปลูกต้นไม้ปลูกจิตสำนึกที่ดีอัลบั้มโครงการปลูกต้นไม้ปลูกจิตสำนึกที่ดี
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กศนตบลแจ้ห่ม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าวัดกู่คำน้อย บ้านฮ่องลี่ หมู่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
   
กศนอำเภอแจ้ห่มจัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลแจ้ห่มได้นนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   
กศนตำบลแจ้ห่ม ประเมินการรู้หนังสือ และพบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธมศึกษาตอนปลาย มอบหมายงานและการเขียนโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 31 พ.ค 2562   
กศนตำบลแจ้ห่มจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตการดูแลตนเองของผู้สูงอายุจากอาการข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีการพอกยาดูดพิษ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ กศนตำบลแจ้ห่ม ให้กลับผู้สูงอายุบ้านเชียงหมั้น วิทยากรนางวันนา ทองหล่อ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฎิบัติการ   
กศนตำบลแจ้ห่ม จัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชา ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือจำนวน 30 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองนาว บ้านหนองนาว หมู่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/28 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120