Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  กศน.อำเภออแจ้ห่ม เปิดรับสสมัคร นักศุกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม กศน.ตำบลแจ้ห่ม และกศน.ตำบลทุกแห่งในเขตอำเภอแจ้ห่ม
  วันที่  3/10/2559
 
 


รายละเอียด
หลักฐานการรับสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง จำนวน 3 ใบ
2.วฺุฒการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
3.ใบทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
4.บัตรประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
5.อื่นๆถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยชื่อ สกุล ใบทะเบียนสมรส (หญิง)
สนใจติดต่อได้ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่ม กศน.ตำบลทุกแห่ง
054271555
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120