Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครนักศึกษาการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2560 สนใจสมัครได้ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่ม และกศน.ตำบลแจ้ห่ม บ้านเชียงหมั้น หมู่ 3
  วันที่  8/04/2560
 
 


รายละเอียด
ฐานที่ต้องนำมาสมัครมัดังต่อไปนี้
1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง จำนวน 3 ใบ
2.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
เอกสารอื่น เช่นใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ใบพะเบียนสมรส
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120