Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  กศน.อำเภแจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2560
  วันที่  9/10/2560
 
 


รายละเอียด
สนใจ ติดต่อได้ที่ กศน.ตำบลแจ้ห่ม และกศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐานการรับสมัคร
1 วุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำวน 2 ชุด
2 สำเนาบัตรประชาชน จำวน 2 ชุด
3 สำนเาทะเบียนบ้าน จำวน 2 ชุด
4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
5 เอกสารอื่น ถ้ามีเช่นใบเลี่ยนชื่อสกุล หรือสกุลพ่อแม่
โทรศัพท์ 054 271555
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120