Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  โครงการอบรม
กศน.ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0
  วันที่  25/12/2560
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โครงการอบรม กศน.ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120