Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลแม่สุก ขอส่งความสุข ในเทศกาลเปลี่ยน พ.ศ.2561 เป็น 2562
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


ในระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ครู กศน.ตำบลแม่สุกเป็นวิทยาการอบรมเน็ตประชารัฐให้กับประชาชนในตำบลแม่สุก ตำบลทุ่งผึ้ง ตำบลปงดอน ตำบลบ้านสา ตำบลวิเชตนคร
 
 
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 พัฒนาวิชาการ การติวเข้มก่อนสอบ 
ปั่นปันปัญญา 
การรับสมัครนักศึกษา 2/2559 
โครงการปลุกป่า และบวชป่า ในตำบลแม่สุก 
การรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลแม่สุก ภาคเรียนที่ 1/2559
ค่ายคุณธรรม
การสอบปลายภาค 2/2558
กศน ตำบลแม่สุกขายการรับสมัครนักศึกษาข่ั้นพื้นฐาน ปิดการรับสมัครนักศึกษา ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557
การรับรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120