Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 กศน.ตำบลแม่สุก ดำเนินการจัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน แบบชั้นเรียนการทอตุงใจ ณ บ้านทุ่งคาใต้ หมู่ 10 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
วันที่ 14 พฤศจิการยน 2564 กศน.ตำบลแม่สุกได้มีการพบกลุ่มนักศึกษาพื้นฐานครั้งที่ 2 ณ กศน.ตำบลแม่สุก   
วันที่ 4 พฤศจิการยน 2564 กศน.ตำบลแม่สุกได้มีการพบกลุ่มนักศึกษาพื้นฐานครั้งที่ 1 ณ กศน.ตำบลแม่สุก 
โครการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต 
โครงการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มอาชีพสนใจ หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง 

 
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 
การสอบ N NET ภาคเรียนที่ 2/2563 
การสอบวัดผลและประเมินผล ปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 
งานกีฬาสีประจำปี 2562 
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 พัฒนาวิชาการ การติวเข้มก่อนสอบ
ปั่นปันปัญญา
การรับสมัครนักศึกษา 2/2559
โครงการปลุกป่า และบวชป่า ในตำบลแม่สุก
การรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลแม่สุก ภาคเรียนที่ 1/2559
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120