Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลแม่สุก ขอส่งความสุข ในเทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2564
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


ในระหว่างวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลแม่สุกดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มชั้นเรียน หลักสูตร 35 ชั่วโมง)
หลักสูตรการถักทอผ้าห่อพระธรรม ณ วัดบ้านทุ่งคาใต้ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง โดยมีพระเศวต ไวมือ เป็นวิทยากรให้ความรู้
 
โครงการจัดศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและของผู้สูงอายุ
  
 
การเรียนรู้การทำธุรกิจขนมไทย 
กศน.ตำบลแม่สุกเปิดภาคเรียน 2 /2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น 
กศน.ตำบลแม่สุก ดำเนินจัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการทำทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ให้กับประชาชนบ้านใหม่สามัคคีหมู่ 6 
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2563 กศน.ตำบลแม่สุกจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการแปรรูปอาหารให้กับประชาชนบ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 

 
การสอบ N NET ภาคเรียนที่ 2/2563 
การสอบวัดผลและประเมินผล ปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 
งานกีฬาสีประจำปี 2562 
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 พัฒนาวิชาการ การติวเข้มก่อนสอบ 
ปั่นปันปัญญา
การรับสมัครนักศึกษา 2/2559
โครงการปลุกป่า และบวชป่า ในตำบลแม่สุก
การรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลแม่สุก ภาคเรียนที่ 1/2559
ค่ายคุณธรรม
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120