Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กิจกรรมเด่น

การอบรมเน็ตประชารัฐ 
อบรมวิทยากรแกนนำ เพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ รุ่นที่ 5 
การแข่งขันโครงงาน กศน.ระดับประเทศ 
การทำโครงงาน นักศึกษา กศน.ตำบลแม่สุก 
คณะทำงาน ของ สวทช ติดตามการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ของ กศน.ตำบลแม่สุก 
การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง 
การแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.ในเขตภาคเหนือตอนบน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม (และการประกวดโครงงาน)

เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลแม่สุก
การเข้าค่ายคุณธรรม 12 ประการ
การสอบวัดผลประเมินผลภาค 2/2558 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559
โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชันย์ ณวัดบรรพตสถิต
กศน.ตำบลแม่สุก จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กีฬากศน.แจ้ห่ม 56
ทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120