Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กิจกรรมเด่น

วันที่ 31 มกราคม 2567 ศกร.ตำบลแม่สุก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรการป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตจากสื่อออนไลน์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สุก หมู่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
โครงการ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรขนมจีบซาลาเปา จำนวน 15 ชั่วโมง  
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบกลุ่มชั้นเรียน วิชาหลักสูตรการทอถุงย่าม จำนวน ๓๕ ชั่วโมง 
โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มชั้นเรียน หลักสูตร 35 ชั่วโมง)
หลักสูตรการถักทอผ้าห่อพระธรรม
 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กศน.ตำบลแม่สุกนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ศุนย์วิทยาศาสตร์ลำปาง นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง
การอบรมเน็ตประชารัฐ
อบรมวิทยากรแกนนำ เพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ รุ่นที่ 5
การแข่งขันโครงงาน กศน.ระดับประเทศ
การทำโครงงาน นักศึกษา กศน.ตำบลแม่สุก
คณะทำงาน ของ สวทช ติดตามการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ของ กศน.ตำบลแม่สุก
การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
การแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.ในเขตภาคเหนือตอนบน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120