Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 31 มกราคม 2567 ศกร.ตำบลแม่สุก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรการป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตจากสื่อออนไลน์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สุก หมู่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  วันที่  23/04/2567
 
 


รายละเอียด
กิจกรรมทักษะชีวิต
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120