Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16-19 เดือนมีนาคม 2567 ศกร.ตำบลแม่สุก ดำเนินการจัดกิจกรรม การแปรรูปอาหาร ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งคาใต้ หมู่ 10 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
วันที่ 20-23 เดือนมีนาคม 2567 ศกร.ตำบลแม่สุก ดำเนินการจัดกิจกรรมการทำขนมเพื่อการค้า ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งคา หมู่ 4 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
วันที่ 24-27 เดือนมีนาคม 2567 ศกร.ตำบลแม่สุก ดำเนินกิจกรรมการจัดธุรกิจขนมไทย บ้านหนองกอก หมู่ 2 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
โครงการ พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับการจัดการสิ่งแวดล้อม   
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 กศน.ตำบลแม่สุก ดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการทำลูกประคบ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 3 และ หมู่ 11 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
white Zone    
การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์ (E-Commerce)กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline
   
การศึกษาพัฒนาอาชีพ หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง   
โครงการศึกษาพัฒนาอาชีพ ระยะสั้นวิชาการทำขนมจีบ ซาลาเปา   
วันที่20 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.ตำบลแม่สุก ดำเนินจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการทำลูกประคบให้แก่ผู้สูงอายุ บ้านผาช่อ หมู่ 8 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
วันที่ 14 พฤศจิการยน 2564 กศน.ตำบลแม่สุกได้มีการพบกลุ่มนักศึกษาพื้นฐานครั้งที่ 2 ณ กศน.ตำบลแม่สุก   
วันที่ 4 พฤศจิการยน 2564 กศน.ตำบลแม่สุกได้มีการพบกลุ่มนักศึกษาพื้นฐานครั้งที่ 1 ณ กศน.ตำบลแม่สุก   
โครการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120