Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  วันที่  15/03/2566
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 12 ธันวาคม 2565 กศน.ตำบลแม่สุก ดำเนินการจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการถักพรมเช็ดเท้าและที่รองเขียง
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120