Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  โครงการ พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
  วันที่  26/06/2566
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 23 มิถุนายน 2566
สกร.ตำบลแม่สุก ดำเนินการจัด
จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการ พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้กับประชาชนบ้านศรีบุญเรือง
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านศรีบุญเรือง
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120